1.Badania dla kierowców i operatorów oraz badania wysokościowe

Wykonujemy kompleksowe badania psychologiczne dla określonych grup zawodowych: operatorów wózków widłowych, koparek, suwnic (badania wysokościowe), a także dla egzaminatorów i instruktorów nauki jazdy, kierowców i kandydatów na kierowców wszystkich kategorii. Ośrodek posiada wymagane zezwolenia do przeprowadzania badań psychotechnicznych i wystawiania orzeczeń oraz opinii.

Nasza pracownia jest wyposażona w najnowocześniejszy sprzęt umożliwiający prowadzenie badań według najbardziej aktualnych standardów.

Nasz zespół profesjonalnie i bezstresowo przeprowadzi Państwa przez wymagane ustawą badania. W zależności od potrzeb proponujemy wykonanie psychotestów w godzinach porannych, południowych lub popołudniowych. Przed zgłoszeniem się na badania prosimy o telefoniczną rezerwację terminu. Numer telefonu podany jest w zakładce kontakt.

2. Kierowcy, instruktorzy, egzaminatorzy

Badania psychotechniczne mają na celu sprawdzenie czy istnieją psychologiczne przeciwwskazania do kierowania pojazdami mechanicznymi oraz do wykonywania pracy w charakterze kierowcy.

3. Operatorzy sprzętu ciężkiego i wózków widłowych

Badania psychotechniczne operatorów mają na celu sprawdzenie czy istnieją psychologiczne przeciwwskazania do kierowania pojazdami mechanicznymi oraz do wykonywania pracy w danym zawodzie.

AUTOPSYCHOTECHNIKA.pl Copyright 2022