Kierowcy:

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym 23.07.2003 r. Dziennik Ustaw z 2003 r. nr 149, poz. 1451.

Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz innych ustaw 23.07.2003 r. Dziennik Ustaw z 2003 r. nr 149, poz. 1452.

Dziennik Ustaw nr 69 poz. 622 z 1 kwietnia 2005 r. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonujących pracę na stanowisku kierowcy.

Dziennik Ustaw nr 235 poz. 1701 z dnia 17 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym.Operatorzy:

Dziennik Ustaw nr 69 z dnia 25.04.1996 - czynniki szkodliwe lub warunki uciążliwe zgodne z wykazem.Wysokość:

Dziennik Ustaw nr 69 z dnia 25.04.1996 - czynnik szkodliwe lub warunki uciążliwe zgodne z wykazem.

AUTOPSYCHOTECHNIKA.pl Copyright 2022